Δάνεια

alternative text


Ένα συχνό δίλημμά στο ζήτημα της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών, είναι η επιλογή ανάμεσα στην αγορά ή την ενοικίαση κατοικίας. Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα κάνουν την πλάστιγγα να κλίνει σαφώς προς την πρώτη επιλογή, αυτής τής αγοράς ακινήτου. Κι αυτό, γιατί ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης,  βιώνουμε την κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 40%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δόση ενός δανείου είναι συνήθως ίση ή μικρότερη από το τίμημα της μίσθωσης του αντίστοιχου ακινήτου, ενώ ακόμη και σε καλές περιοχές δεν αποκλίνουν σημαντικά. Ως εκ τούτου η αγορά κατοικίας με σκοπό την ιδιοκατοίκηση καθίσταται μία συμφέρουσα οικονομικά κίνηση.
Για παράδειγμα: ακίνητο  80 τμ, του 2010, στην περιοχή του Γαλατσίου με θέση στάθμευσης και αποθήκη, πωλείται 100.000€  ή εναλλακτικά με 480€ δόση δανείου (με διάρκεια 30 έτη, χωρίς ποινές προεξόφλησης και 0% προκαταβολή). Την ίδια στιγμή, το ίδιο ακίνητο μισθώνεται για 500 € Αξίζει να σημειωθεί, το ίδιο ακίνητο, πριν το 2008 πωλούνταν στις 200.000 €, με μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου 1100 €, ενώ αντίθετα μπορούσε να μισθωθεί για 600€. 

Θέλετε Δάνειο; Πάρτε άμεσα προέγκριση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς!

Βλέπουμε λοιπόν ότι με τα ιδια χρήματα μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα δικό του ακίνητο, αποταμιεύοντας κάθε μήνα το ποσό της δόσης που πληρώνει στο ακίνητό του. Στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώσει συνολικά [ποσό ενοικίου Χ 360 μήνες] - με την υπόθεση πως ούτως ή άλλως θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο για να μένει κάπου για τα επόμενα χρόνια - χωρίς κανένα αντίκρισμα. Και το ποσό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς τον πληθωρισμό και την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος που ισχύει υπό κανονικές συνθήκες.Η Σύγχρονη Εστία, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της, εξασφαλίζει για αυτούς τραπεζική χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς. 
Διατηρώντας συμβάσεις συνεργασίας με τα μεγαλύτερά τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, είναι σε θέση να προσφέρει επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη και χωρίς κανένα κόστος για αυτόν. 

Ενημερωθείτε για το ύψος δανείου που θα πάρετε και από ποια τράπεζα σας συμφέρει!

Η Σύγχρονη Εστία μέσω του συνεργαζόμενου τμήματός της, όντας ο μεγαλύτερος συνεργάτης των ελληνικών τραπεζών σε εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων, εξασφαλίζει για τους πελάτες της:
• Αμερόληπτη ενημέρωση αναφορικά με την τραπεζική αγορά, με στόχο την εύρεση της καλύτερης δυνατής προσφοράς/κόστος χρήματος
• Ταχύτητα στην όλη διαδικασία, από την έγκριση έως την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. 
• Πλήρη ενημέρωση αναφορικά με το στεγαστικό δάνειο, τους όρους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που το διέπουν
• Υψηλότερες πιθανότητες έγκρισης του αιτήματος λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών που απαρτίζουν το τμήμα
• Ενδελεχή ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία μεταβίβασης του ακίνητου και των εξόδων αυτής, καθώς και της πλέον συμφέρουσας λύσης για τον πελάτη
• Ελαστικό ωράριο συναντήσεων
• Κανένα κόστος

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να συζητήσουμε το δάνειο σας!